Quellen

Fotos: Andrea Seifert (NDR), Hendrik Millauer (NDR), privat
Hörproben: NDR, Christian Rode Sprecherschule
Musik: Oliver Modisch

Dank an:
Matthias Süßen für die WordPress-Tipps